Mjölkens inverkan på hälsan

Är mjölk dåligt för hälsan?

mjölk farlig för hälsaDet pågår just nu en hetsig debatt om mjölkens för- och nackdelar.  Jag tänkte här reda ut olika fakta samt  för- och nackdelar vad gäller mjölkprodukter.

Fördelar med mjölk

”Mjölk och ost är bra kalciumkällor. Mjölk och ost ger oss även mycket fosfor, jod, zink och kalium. De viktigaste vitaminerna är framför allt vitamin A samt B-vitaminer, främst riboflavin (vitamin B2) och vitamin B12. Magra mejeriprodukter är vanligen berikade med vitamin A och D.”

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Mjolk-och-mjolkprodukter/

Ok, om vi går in på näringsinnehållet, finns alternativ till mjölken? Vad säger exempelvis Livsmedelsverket, om vi går tillbaka till dem:

”Med hjälp av berikade produkter och/eller kosttillskott som innehåller vitamin B12 och vitamin D är det fullt möjligt att utforma en vegankost som uppfyller detta krav.”

Så svaret på om vi klarar oss utan mjölk är Ja. Då kan vi gå vidare på vad som egentligen är bäst ur en hälsosynpunkt: mjölk eller andra drycker?

 

Nackdelar med mjölk:

Animaliska produkter innehåller mättat fett som ökar risk för hjärtkärlsjukdom, insulinresistens, cancer och demens. De innehåller även kolesterol, något som saknas helt i växtbaserade produkter. Animaliska produkter innehåller heller aldrig fibrer eller hälsosamma långsamma kolhydrater.

De flesta mejeriprodukter innehåller höga halter fett, framförallt mättat fett. Fettsnåla varianter innehåller mycket socker (laktos). Fettsnål mjölk till exempel innehåller 55 procent socker som andel av kalorier.

http://www.lakareforframtiden.se/kost-och-halsa/forebygga-och-behandla-sjukdomar/kost-och-diabetes-typ-2/kost-vid-diabetes-typ-2/steg-1-en-vaxtbaserad-vegansk-kost-undvika-animaliska-produkter/

Associering med intag av mejeriprodukter har rapporterats vid sjukdomar som allergi, vissa cancerformer som bröst-, ovarial-, prostata- och testiscancer, hjärt–kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom.

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=8397

Ger mjölk starka ben?

Det är väldigt svårt att hävda att mjölk ger starka ben med tanke på att vi i Skandinavien sätter i oss mest mjölk i hela världen, men samtidigt har den högsta frekvensen av lårbensbrott. I stället handlar starka ben mycket om andra faktorer, såsom genetik, motions- och levnadsvanor och intaget av D-vitamin (som du bland annat får från solen). I länder som till exempel Indien, där de inte får i sig lika mycket kalcium som vi i Sverige, har de generellt bättre bentäthet.

Mjölk leder till cancer?

I senaste numret av tidskriften Journal of the American College of Nutrition har en grupp forskare publicerat nya uppdaterade kostrekommendationer för att förebygga cancer. Utifrån studien rekommenderar forskarna följande för att minska cancerrisk: undvik eller begränsa intaget av alkohol, mjölkprodukter, rött kött, charkvaror och kött som tillagats vid höga temperaturer. Vidare rekommenderas ökat tag av soja, frukter och grönsaker.

http://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/undvik-kott-och-mjolkprodukter-for-minskad-cancerrisk/

Det bör dock tilläggas att detta endast är en studie och behöver undersökas närmare innan man kan säga något definitivt om resultatet.

Mjölk leder till benbrott, förtida åldrande och död?

Enligt en ny svensk studie ökar mjölkkonsumtion risken för frakturer hos kvinnor. Det kan också finnas ett samband mellan rikligt mjölkdrickande och för tidig död.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mjolkdrickande-kan-oka-dodlighet_4054511.svd

http://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/mjolkdrickande-okar-risk-for-benbrott-och-fortida-dod/

Mjölk ur en etisk aspekt

För att korna ska producera mjölk måste de föda kalvar. Därför insemineras korna  ungefär en gång per år. Inom mjölkindustrin tas kalven normalt från kon direkt eller någon dag efter födseln. Både kon och kalven stressas av separationen , och att inte vara tillsammans strider mot deras naturliga beteende. Hälften av kalvarna som föds är hankalvar och eftersom de inte producerar någon mjölk dödas de flesta och blir till kött vid ungefär 18 månaders ålder.

Omkring 45 procent av korna i mjölkindustrin i Sverige står uppbundna inomhus under större delen av året. För korna innebär detta att de inte kan vända sig om eller klia sig, och de kan bara stå eller ligga ned. De får heller ingen motion och väldigt begränsade möjligheter till sociala kontakter.

För närvarande pågår en debatt om huruvida man ska ta bort beteskravet för kor i Sverige, vilket kan leda till att de då får stå uppbundna hela sitt liv.

Här kan man läsa om djurens villkor:
http://www.djurensratt.se/vara-fragor/djur-i-livsmedelsindustrin/kor-kalvar-tjurar

Mjölk ur miljöaspekt

Mjölkindustrin går inte att särskilja från köttindustrin. Vi i västvärlden behöver konsumera mindre kött och mjölkprodukter för att utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen ska minska. I synnerhet nötkött bidrar med stora utsläpp av växthusgaser.

http://www.jordbruksverket.se/download/18.5df17f1c13c13e5bc4f800039403/En+hållbar+köttkonsumtion.pdf

Fler intressanta källor om mjölk:

  • http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-dags-att-sluta-med-mjolkpropaganda/
  • Mjölkprodukter har ingen plats i en hälsosam vegetarisk kost: ”Should dairy be recommended as part of a healthy vegetarian diet?” (2009) http://goo.gl/QiDYQA
  • Läkare bör uppmuntra alla sina patienter till en helt växtbaserad kost: ”Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets” (2013) http://goo.gl/eIxs60
  • Vegansk kost uppvisar hälsofördelar framför lakto-ovo-vegetarisk kost: ”Beyond meatless, the health effects of vegan diets: findings from the Adventist cohorts.” (2014) http://goo.gl/cRKK2A
  • Som en del i förebyggande av cancer bör mjölkprodukter undvikas enligt studie:”Applying the precautionary principle to nutrition and cancer.(2014)” http://goo.gl/rWDRdV

mjölk kalvarJag har här i inlägget tagit med alla nya rön och studier jag kunnat finna i detta ämne (från de senaste fem åren) och vad som är tydligt är att det under de senaste åren har lyfts fram fler och fler negativa aspekter av mjölkens påverkan på vår hälsa. De vitaminer som finns i mjölkprodukter finns även i andra produkter, och då slipper man även de negativa biverkningarna från mjölken. Har ni läsare några synpunkter eller fakta som har missats så återkom gärna med en kommentar. /Karro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *