Lyckotips från Bosse Angelöw

Tips för mer lycka

lycka

Här kommer 17 tips på hur för mer lycka i tillvaron (tipsen är hämtade från Bosse Angelöws bok Arbetsglädje). Välj ut de tips som passar dig!

1. Fokusera på det som du vill ha mer av Rikta hela tiden uppmärksamheten mot det som du vill ha mer av. Vill du uppleva mer glädje, fokusera då på dina lustfyllda stunder och fundera på hur du kan få fler sådana stunder.

2. Bli guldkornsletare Fokusera på det positiva i tillvaron i stället för problemen. Bli en guldkornsletare i vardagen. Stanna upp och tänk efter vad det är du uppskattar. Fundera över vilka mål du vill uppnå och uppmärksamma dina, små och stora, framsteg på väg mot målet.

3. Fokusera på det som du kan göra Om du vill åstadkomma en förbättring, behöver du tänka och göra annorlunda jämfört med idag. Fokusera därför hela tiden på det som du kan göra och det som du faktiskt gör.

4. Vad gör dig lycklig? Skriv ner olika aktiviteter och situationer som ger upphov till glädje och bestäm dig sedan för att öka dessa.

5. Öka glädjen med hjälp av snabbavslappningsmetoder Att använda olika snabbavslappningsmetoder kan hjälpa dig att öka din glädje. Att träna avslappning och meditation kan vara ett bra sätt för att allmänt må och fungera bättre, öka glädje och självförtroende samt få en bättre sömn. Genom att gradvis slappna av i olika muskelgrupper i kroppen känner man sig lugnare och mera i balans. Se här för mer stresstips.

6. Bli vän med dig själv Bli vän med dig själv och du kommer att må och fungera bättre, stärka ditt självförtroende, lugna ner dig och sova bättre. För att bli vän med dig själv behöver du behandla dig själv som en vän och ställa rimliga krav på dig, ta hand om dig på bästa sätt och förstå dig själv.

7. Allt som är möjligt Skriv ner allt som skulle vara möjligt om du bara tillåter dig att leva och agera på toppen av din förmåga. Vad skulle då inträffa i ditt liv?

8. Bra upplevelser och prestationer Tänk igenom och skriv ner dina bästa upplevelser och prestationer som du har haft i ditt liv. Fyll på listan allt eftersom du kommer på nya bra upplevelser och prestationer som du kommer ihåg. Skriv även ner dina olika positiva insatser som du har gjort gentemot dig själv och andra.

9. Uppmuntra och uppskatta Tänk igenom och skriv ner hur du kan uppmuntra och uppskatta dig själv. Fundera och skriv även ner olika personer som uppmuntrar och uppskattar dig

10. Skratt som inre joggning Skratt fungerar som en inre joggning. 20 sekunders hjärtligt skratt motsvarar den motion som fås genom tre minuters ansträngande rodd. Ett gott skratt sätter fart på hjärta, lungor och nervsystem. Skratt leder till en rad muskelvibrationer, vilket i sin tur ofta ger upphov till en djup avslappning.

11. Fysisk aktivitet är bra mot depression När vi motionerar frisätts endorfiner. Dessa hormoner stimulerar i sin tur nybildningen av nervceller i hjärnans hippocampus, ett viktigt område för bland annat känslor och minne. Det kan vara förklaringen till varför deprimerade mår bra av att röra sig.

12. Lev efter de små stegens principer Uppmärksamma alla små steg du tar som hjälper dig att må och fungera bättre. Det är bättre med ett litet steg än inget steg alls.

13. Sätt upp rimliga mål Det är vanligt att man har alltför höga mål och förväntningar. Det är därför viktigt att de mål som du sätter upp är rimliga och att du har en chans att uppnå dem.

14. Tänk annorlunda Om du inte trivs riktigt bra så kan det vara dags att prova nya vägar. Fråga dig själv vad det är som inte stämmer och tänk efter om det blir bättre om du gör saker och ting annorlunda.

15. Fokusera på det som du gör

Ha ett fokus på de aktiviteter som du gör för att stärka din hälsa och glädje. Notera gärna dessa aktiviteter. Ha inte dåligt samvete för det som du inte gör, utan känn glädje och tacksamhet för alla små och stora saker du gör.

16. Ta regelbundna mikrosemestrar Försök att ta en kortare stunds ordentlig avkoppling varje dag för att ladda batterierna och återhämta dig.

17. Var konstruktiv Bli medveten om de inre rösterna som är negativa. Om du blir det är det lättare att bortse från dem. Lyssna till de konstruktiva rösterna i stället.

lycka