Ätststörningar

ätstörningar

Information ätstörningar

Vi har alla hört talas om anorexia o andra ätstörningar. Det man kanske inte tänker på är att man kan ha problem utan att ha de typiska kännetecknen. Om du till exempel bantar och har stenhård kontroll på vad du äter kanske du inte får i dig tillräckligt med näringsämnen och det kan leda till en förvrängd kroppsuppfattning och att hjärnan fungerar sämre. Du får således svårare att inse att du har problem. Ta gärna en stund och fundera över om du är i riskzonen!

Olika typer av ätstörningar:

Utöver anorexi och bulimi finns det fler beteckningar på allvarliga problem som har med ätande att göra. Generellt kännetecknas ätstörningar av en störning av hur man äter eller hur man försöker kontrollera sin vikt. Störningen försämrar både den fysiska hälsan och hur man fungerar socialt.

– Atypisk ätstörning, kallas också för ätstörning UNS vilket står för ”utan närmare specifikation”. När man har många men inte alla kännetecken för anorexi eller bulimi kan man få diagnosen atypisk ätstörning. Till exempel kan man visa tydliga tecken på anorexi men inte ha förlorat sin mens, eller så hetsäter man stora mängder mat men bara periodvis.

– Ortorexi är en tvångsmässig strävan efter att vara hälsosam som blir så överdriven att den i stället leder till ohälsa. Ortorexi är ingen vedertagen medicinsk diagnos utan är snarare en variant på anorexi. I stället för att drivas av en stark strävan efter att bli smal, drivs man av att få kontroll över kroppen.

– Hetsätningsstörning innebär att man har attacker av hetsätning utan att försöka göra sig av med maten efteråt genom att till exempel kräkas. Många som lider av hetsätningsstörning är överviktiga.

– Idrottsanorexi är en annan variant på anorexi. Den kan drabba idrottare som utvecklar symtom på anorexi, till exempel kraftig undervikt, i sina försök att uppnå högre prestationer.

Fetma innebär att man har mycket kraftig övervikt. Det betraktas ofta som ett medicinskt problem och inte som en ätstörning, men det finns många överlappningar. Till exempel är fetma förknippat med ett starkt psykiskt lidande och många med kraftig övervikt kan samtidigt ha en hetsätningsstörning.

Det är svårt att säga hur vanligt det är med ätstörningar. En grov uppskattning är att fem till tio procent av unga flickor och kvinnor i åldrarna 13 till 30 år har någon typ av ätstörning. Det motsvarar uppemot 100 000 personer i Sverige. Om man även räknar in kvinnor över 30 år och män blir siffrorna betydligt högre. Källa: 1177.

Läs mer om ätstörningar

Läs mer på Ätstörning.se. Vill du prata med någon så kan du gå in på den här sidan och få kontakt med någon som kan hjälpa till med råd om ätstörningar.