Allergi

Pollen allergi redan här

allergi

Pollenallergi redan i sverige. Redan i julas upptäckte man utslagen hassel i södra Sverige och i helgen noterades den även i Stockholm. Hasselpollen är den som brukar komma tidigt och det beror lite på vad det är för väder. Den kan slå ut och sedan stänga av om det blir kallt.Den som är känslig mot björk kan även känna av hassel samt alblomningen som kan komma redan i februari-mars, säger Alm Kübler.

Vad är allergi?

Allergi är en slags obalans i immunsystemet som gör att du reagerar mot sådant som normalt inte skadar din kropp. Bakterier, virus och svampar ska bekämpas. Men av någon anledning lär sig kroppen att uppfatta naturliga och ofarliga ämnen som fiender. Allergin är resultatet av att kroppen bildar ett försvar mot dessa ämnen. Vid den allergiska reaktionen frisätts ämnen som orsakar allergiska besvär som exempelvis nysningar, ögonbesvär, snuva och nästäppa.

Kvalster allergi

Kvalsterallergi blir allt vanligare i Sverige. Det beror förmodligen på att kvalster får lättare att överleva i moderna bostäder med god isolering och dålig ventilation. Kvalsterallergi brukar börja i barn- eller ungdomsåren, men kan även komma senare i livet. Ofta minskar de allergiska besvären ju äldre man blir.

Eftersom det inte går att undvika kvalster helt är det viktigt att man söker läkare om man misstänker att man har kvalsterallergi, så att man kan få råd om hur man håller kvalstermängden nere.

Råd för att minska kvalster:

Eftersom kvalster trivs där det är ganska fuktigt och varmt bör man se till att man har god ventilation, det vill säga vädra, för att sänka luftfuktigheten och hålla rumstemperaturen nere. Man bör inte använda luftfuktare.
Sovrummet bör ha så lite dammsamlande inredning som möjligt. Om man är kvalsterallergisk bör man om möjligt be att någon annan dammsuger eftersom kvalsterallergenen virvlar upp i samband med dammsugning. Det behövs ingen speciell dammsugare. Sovrummet bör helst inte dammsugas precis innan man går och lägger sig.
Alla sängkläder behöver gå att tvätta i minst 60 grader. Lakan bör tvättas var fjortonde dag och övriga textilier, som filtar, kudde och överkast varannan månad. Det hjälper inte att lägga kudden i frysen eller i bastun. Kvalstren dör, men de allergiframkallande ämnena finns kvar.
Man kan skydda madrass och kudde med ett tyg som inte släpper igenom kvalster och som gör att de allergiframkallande ämnena från kvalstren hålls instängda så att man inte kommer i kontakt med dem. Sådana skydd är ganska dyra, så om man är osäker på om det finns kvalster i bostaden kan det vara bra att göra en dammanalys först. Det görs oftast via allergimottagningarna, men det finns också självtest att köpa.

Allergisk snuva

En underbehandlad allergisk snuva kan påverka din koncentrationsförmåga och tillika din inlärnings- och arbetsförmåga, og kan ge problem med bihåleinflammation och öka risken för att utveckla astma.

Enligt Astma- och allergiförbundet är drygt 20 procent av Sveriges befolkning pollenallergiker, vanligast är det mot björk och gräs som kommer i slutet av april.

Det är viktigt att man som allergisk börjar i tid med medicinerna.

Läs mer på Pollenkoll