Hälsa: Stress

Stress, sömn och allt däremellan!

stress

Jag var idag på en väldigt bra Temadag om stress på Stockholms Universitet som Stressforskningsinstitutet anordnat:(det var den 5e temadagen som anordnats, men den mest välbesökta som moderatorn Per Naroskin torrt men med humor anmärkte på ”sorgligt att se alla här” (eftersom det faktumet stöder all forskning som visar att stressen i samhället ökar). Temadagen var speciell på det sätt att den blandar forskning med praktisk erfarenhet.

Stress, sömn och allt däremellan – orsaker, effekter och behandling inom områdena stress och sömn

”Stressforskningsinstitutet arrangerar årligen en populärvetenskaplig temadag för att belysa forskning inom området stress, sömn och hälsa. 2012 års temadag modereras av Per Naroskin som denna eftermiddag lotsar publiken genom det senaste inom forskningen om stress och sömn – från ett folkhälsoperspektiv till orsak, verkan och individuella effekter. Dagen avslutas med en föreläsning om behandling med professorn och författaren Åsa Nilsonne.” Se Stressforskningsinstitutet för mer information.

Jättebra föreläsare och väldigt spännande! Tack Monica och Agnes för trevligt sällskap också:)

Föreläsningarna spelades in och du kan se dem på länken ovan: men här kommer en sammanfattning av de olika föreläsningarna:

Stress och arbetsliv

Hugo Westerlund, professor på Stressforskningsinstitutet talade om Stress i arbetslivet. Många intressanta fakta och siffror presenterades, bland annat:

– Vi svenskar upplever mindre stress än i resten av EU länderna. Däremot så ligger vi i topp (bara Island är en bit över oss) när det gäller hur stor andel av vår befolkning som är ute i arbete. Vi upplever även i större grad än i de flesta andra länder att vi arbetar effektivt.

Westerlund poängterar att stress är ett komplicerat fenomen (med motsägelsefulla uppgifter) och det finns många orsakssammanhang att ta hänsyn till.

Stress är en mobilisering för att klara påfrestningar. Coping är hur man hanterar påfrestningarna.

Han avslutade med att jämföra vårt samhälle idag med hur det var förr: Vi hade det fysiskt sett sämre med mat, fritid osv. Däremot så var stressen mycket mindre, åtminstone den arbetsrelaterade stressen. Det fanns mycket annat att oroa sig för då iof: hunger, sjukdomar osv.

Reflektioner utifrån föreläsningen

Idag ser stressen ojämlik ut eftersom unga kvinnor (16-24 år) känner mycket mer stress än jämnåriga män och kurvan har stigit kraftigt de senaste åren. Man kan fundera över varför det ser ut så? Kan det vara att det finns mer faktorer att stressa upp sig över idag och de människor som är extra känsliga (kvinnor är ju ofta mer känsliga och tänker mer än män) påverkas i alltför stor grad. Män har ofta lättare att hantera många intryck och skilja på jobb och fritid utan att påverkas lika mycket.

Ett faktum som är att lätt att förstå är att känsliga personer som upplevt mycket stress i uppväxten vanligen blir känsligare för stress i vuxen ålder.  En sak är att beakta, vilket Westerlund poängterar, är att man lättare upplever stress om man inte mår helt bra. Det kanske inte är bara att man är känsligare för mängden stress utan att man kanske bemöter stressen på ett sämre sätt. Det är ju som sagt inte hur man har det utan hur man tar det (coping) som spelar roll.

Positiva livsomställningar kan också orsaka för mycket stress.

– Väldigt bra och informativ föreläsning!

Stress och immunsystemet

Mats Lekander, professor, Stressforskningsinstitutet, höll en kort men informativ föreläsning om kopplingen mellan stress och immunsystemet.

Lekander gav information om hur det går till när immunsystemet försvagas av stress genom att kortisol påverkar de vita blodkropparna negativt och gör dem mottagliga för virus som kroppen utsätts för. När virus angriper de vita blodkropparna som är försvagade så utsöndras cytokiner och inflammation uppstår. (väldigt enkelt förklarat)

Stress och sömn

”Torbjörn Åkerstedt, professor Stressforskningsinstitutet, talade om Stress och sömn.

– Sömnbrist leder till sänkt ämnesomsättning då hjärnan sänker kroppens hastighet för att spara energi.

– Vi kan lura kroppens trötthetssignaler med adhenosinblockerare- kaffe.

– Kvällsstress minskar morgonsömnen med 35 minuter.

Åkerstedt visade en intressant beskrivning av hur olika sömncyklerna ser ut för en ”normal” person jämför med en utbränd eller stressad person. Man såg tydligt hur en stressad person har en störd nattsömn med många uppvaknanden.

Sömnbrist och sjukdom

Tina Sundelin, doktorand, talade utifrån sitt forskningsområde om sömnbrist och sjukdom och deras effekter på socialt relevanta funktioner.

– Sömnbrist leder till sämre kontroll av reaktioner på dagliga händelser. Negativa minnen kommer vi ihåg trots sömnbrist (men ej positiva).

Mycket intressant föreläsning!

Stress och beahandling

Giorgio Grossi, docent, Stressforskningsinstitutet, talade om psykofysiologiska stressprocesser, effekter av behandling mot stressjukdom samt psykosociala aspekter på smärta.

-Det är viktigt att inte bränna mer energi än man får tillbaka.

-Det är alltför lätt, och farligt, att avstå från saker som ger energi för att vi är för trötta.

-Man ska akta sig för att ta igen trötta dagar alltför effektivt med att försöka hinna med ALLT man missat på för kort tid. Viktigt att varva prestation med återhämtning.

-Hur hanterar jag själv stress? Behöver jag arbeta med ngt område i mitt liv? Vad vill jag med mitt liv?

– Bra att gradvis närma sig svåra saker, delmål!

– Undvik ”allt eller inget” tänkande.

Arbete och stress

Göran Kecklund, docent, Stressforskningsinstitutet, talade om relationen mellan stress och sömn samt trötthet i arbetslivet.

Åsa Nilsonne, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, talade om kognitiva tekniker som hon använder sig av i sitt arbete som psykiater och psykoterapeut. Hon använder sig gärna av mindfulness för att hjälpa hjärnan att tänka i bättre och nya tankebanor/skifta uppmärksamheten från negativa tankar.

– Vi väljer själva vad vi vill tänka på.

Tack för en väldigt trevlig och bra temadag om stress. Det känns som att forskningen i området kommit en bra bit på vägen vilket är skönt med tanke på hur vårt samhälle ser ut i dag. Förhoppningsvis kan människor i riskzonen- det är många inom kommun och privat sektor som jag tror behöver stanna upp och byta arbete om de inte trivs- få hjälp i tid när ämnet berörs i allt större grad.

Läs mer om stress:

Stress tips

Fundera gärna över om du skulle kunna hantera Din stress på ett bättre sätt?

1 reaktion till “Hälsa: Stress”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *